OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŚLESINIE

z dnia 27 października 2006 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Ślesin

zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

 

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Miejska Komisja Wyborcza w Ślesinie podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

 

Okręg Nr 3

Lista nr 20 – KWW "Z WAMI I DLA WAS"

1.

ZDULSKI Stanisław, lat 69, zam. Ślesin

Lista nr 21 – KWW "PRZYWRÓĆMY PRAWORZĄDNOŚĆ"

1.

MUSIAŁKIEWICZ Dariusz, lat 32, zam. Ślesin

Lista nr 27 – KWW PAWŁA PACHULSKIEGO

1.

PACHULSKI Paweł, lat 43, zam. Lubomyśle

Lista nr 28 – KWW JAROSŁAWA IGNASZAKA

1.

IGNASZAK Jarosław, lat 44, zam. Ślesin

Lista nr 38 – KWW KATOLICKI BLOK SAMORZĄDOWY

1.

LEWANDOWSKI Dariusz, lat 35, zam. Ślesin

Lista nr 43 – KWW DBAJMY O ZDROWIE

1.

JANAS Maria Jolanta, lat 50, zam. Ślesin

Lista nr 46 – KWW MAGDALENY KWIECIŃSKIEJ

1.

KWIECIŃSKA Magdalena, lat 60, zam. Ślesin

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

Radosław Dorywalski