Symbol:
552


Wydział:


Podstawa prawna:
§ 10 ust. 4 rozporządzenia MT i GM z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 1999 r., Nr 59, poz. 632 z późniejszymi zmianami).

Opłaty:
1. Opłata skarbowa:
· za wniosek - 5,00 zł

2. Opłata:
· za Nalepkę Kontrolną - 16, 50 zł.


Termin odpowiedzi:
Od ręki.


Jednostka odpowiadająca:
referent

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.


Uwagi:
Brak.

Dokumenty
Wniosek o wydanie wtórnika(wypełnia właściciel),
Dowód rejestracyjny,
Dokument tożsamości,
Karta pojazdu - jeśli została wydana,