OGŁOSZENIE

 

Stosownie do art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. POŚ, UMiG Ślesin, informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel o nazwie „3188/5369 Licheń”.

1.   Postępowanie prowadzone jest na wniosek PTK Centertel Sp z.o.o. ul. Skierniewicka

2.   Przed wydaniem decyzji prowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w ramach której sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

3.   Informacja o:

-   wniosku

-   raporcie o oddziaływaniu na środowisko

 

 

Informuje się o możliwości zapoznania się

-   z wnioskiem oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko

-   możliwość składania przez wszystkich uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia to jest w tutejszym urzędzie, pokój nr 15 w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia tj. do 27.02.2007 r.