ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

 

            Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 1 Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami ) Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin informuje o  rozpoczęciu  procedury  udziału  społeczeństwa  w postępowaniu  w sprawie  o wydanie   decyzji o  środowiskowych  uwarunkowaniach przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  kanalizacji  sanitarnej  z przykanalikami  dla  m. Licheń Stary , ul. Wyszyńskiego

 

1. Postępowanie prowadzone jest  na wniosek  Urzędu Miasta i Gminy Ślesin  62-561 Ślesin. Przed wydaniem decyzji  prowadzone jest  postępowanie  w sprawie  oceny  oddziaływania  na  środowisko  

3. Informacja o :

- wniosek

Informuje się o

- możliwości  zapoznania  się z wnioskiem ,

-możliwość składania przez  wszystkich  uwag i wniosków  odnośnie  planowanego przedsięwzięcia to jest  w tutejszym urzędzie , pokój nr 15 w terminie  21 dni od  ukazania się ogłoszenia  to jest do  04.05. 2007 r.