ZARZĄDZENIE  Nr  14/I/2010 

                      BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  ŚLESIN 

                           z dnia  31  sierpnia  2010  ROK 

                              w  sprawie: zmian budżetu na 2010 rok