W sprawie:
w sprawie zmiany uchwały nr 149/XIII/07 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

Data uchwały:
2011-01-21

Numer uchwały:
20/V/11

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od 1 stycznia 2011 roku.