W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ślesin dla terenów w miejscowości Licheń Stary

Data uchwały:
2011-03-15

Numer uchwały:
41/VI/11

Podjęta przez:
R. M. Gminy Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.