W  Y  K  A  Z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Ślesin przeznaczonych do dzierżawy

 

„BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚLESIN

informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wywieszony został na okres 21 dni wykaz n/w nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 7 Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie lub pod nr telefonu 0632704011  w.

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Pow.

w m2

Nr księgi

wieczystej

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

Okres dzierżawy

Stawka czynszu

w zł

Zasady aktualizacji opłat

1.

Ślesin

część działki  1188/1

175

KN1N/

00085612/6

działka gruntu     

zabudowana kioskiem małej gastronomii

 

W obowiązującym planie - tereny sportu i rekreacji. Przeznaczona pod sezonowe kioski małej gastronomii.

5 lat

- 350,00 zł netto/m-c

- płatny miesięcznie

 

 

 

Stawka czynszu dzierżawnego podlega corocznej waloryzacji

o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy ogłoszony przez Prezesa GUS

2.

Ślesin

część działki  1188/1

175

KN1N/

00085612/6

działka gruntu     

zabudowana kioskiem małej gastronomii

 

 

W obowiązującym planie - tereny sportu i rekreacji. Przeznaczona pod sezonowe kioski małej gastronomii.

5 lat

- 350,00 zł netto/m-c

- płatny miesięcznie

 

3.

Ślesin

część działki  1188/1

300

KN1N/

00085612/6

działka gruntu     

zabudowana kioskiem małej gastronomii

 

W obowiązującym planie - tereny sportu i rekreacji. Przeznaczona pod sezonowe kioski małej gastronomii.

5 lat

- 600,00 zł netto/m-c

 - płatny miesięcznie

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni  tj. od dnia 10.05.2011 r. do dnia 31.05.2011 r.