W sprawie:
zmian budżetu na 2011 rok

Data uchwały:
2011-05-12

Numer uchwały:
43/VI/11

Podjęta przez:
R. M. G. Ś

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia