W sprawie:
trybu przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych.

Data uchwały:
2011-05-12

Numer uchwały:
48/VI/11

Podjęta przez:
R.M.G. Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego