W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2011-2016

Data uchwały:
2011-06-13

Numer uchwały:
56/VI/11

Podjęta przez:
R.M.G. Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia