W sprawie:
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego pt. "Wiedza - Nowe Możliwości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukac

Data uchwały:
2011-06-13

Numer uchwały:
62/VI/11

Podjęta przez:
R.M.G. Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia