W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2011-2016.

Data uchwały:
2011-07-14

Numer uchwały:
65/VI/11

Podjęta przez:
R.M.G. Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia