W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2011-2016

Data uchwały:
2011-08-19

Numer uchwały:
86/VI/11

Podjęta przez:
R.M.G. Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia