W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2011-2016

Data uchwały:
2011-09-29

Numer uchwały:
93/XI/11

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia