W sprawie:
zmiany uchwały nr 48 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ślesinie z dnia
30 stycznia 1986 r. w sprawie ustalenia nazwy nowopowstałemu osiedlu
mieszkaniowemu i ulicom na tym osiedlu w Ślesinie


Data uchwały:
2011-09-29

Numer uchwały:
96/XI/11

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego