W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2011-2016

Data uchwały:
2011-10-20

Numer uchwały:
102/XII/11

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia