W sprawie:
zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania

Data uchwały:
2011-10-20

Numer uchwały:
108/XII/11

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego