W sprawie:
obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.

Data uchwały:
2011-11-29

Numer uchwały:
113/XIII/11

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na 2012 rok