W sprawie:
określenia wzorów formularzy podatkowych.

Data uchwały:
2011-11-29

Numer uchwały:
114/XIII/11

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego