W sprawie:
zmiany uchwały nr 256/XXVII/05 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia
14 lipca 2005 r. w sprawie regulaminu targowiska przy ul. Polnej w Ślesinie


Data uchwały:
2011-11-29

Numer uchwały:
115/XIII/11

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.