W sprawie:
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Data uchwały:
2011-11-29

Numer uchwały:
125/XIII/11

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.