W sprawie:
ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ślesin

Data uchwały:
2012-01-20

Numer uchwały:
137/XV/12

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.