W sprawie:
ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ślesin

Data uchwały:
2012-04-19

Numer uchwały:
155/XVII/12

Podjęta przez:
R.M.G. Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego