Ślesin, dnia  28.05.2012r.

BZB.6733.01.2.2012

 

 

                                                             OBWIESZCZENIE

 

      Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, zgodnie z art. 53, ust.1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. u. nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.z poźn. zm.) informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Biura Projektów i Usług Pomiarowych BUDOPROJEKT Zbigniew Wróblewski z siedzibą ul. B.Śmiałego 6,
62-502 Konin;  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia zewnętrznego terenu
w miejscowości Głębockie na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 96/11, 96/10, 96/3, 97/2, 98/3, 225, 99/3, 100/2, 101/3, 101/5, 102/2  obręb Głębockie, gmina Ślesin.

 

        Z dokumentami zebranymi w powyższej sprawie można zapoznać się, złożyć ewentualne uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie, pokój nr 12
w godzinach pracy Urzędu, do dnia  19.06.2012 r.

 

  

Ukazuje się:

Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin

Strona internetowahttp://www.slesin.pl , http://slesin.nowoczesnagmina.pl

Sołtys wsi Głębockie – tablica ogłoszeń

a/a – dokumentacja planu