Ślesin, dn. 13.07.2012 r.

BNK.6840.4.2012

 

                                     „BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚLESIN”

 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wywieszony został na okres
 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, wykaz n/w nieruchomości stanowiących
własność Gminy Ślesin przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym:

- działka położona w obrębie m. Ślesin nr 1300o pow.

- działki położone w obrębie Sławęcinek o nr 118/9 o pow. 0,89 ha, nr 119/6 o pow. 1,12 ha,
  nr 122/1 o pow. 0,70 ha.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości zawiera wykaz wywieszony na tablicy informacyjnej
Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15, zamieszczony
na stronie internetowej www.slesin.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać
w pok. 7 Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie lub pod nr telefonu 0632704011  w. 31.”                                                   

                                                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin     

                                                                                                     /-/ Mariusz Zaborowski