W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Niedźwiady

Data uchwały:
2012-06-22

Numer uchwały:
179/XIX/12

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchylona uchwałą nr 195/XX/12