W sprawie:
uchylenia uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin nr 180/XIX/12 z dnia
22 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Piotrkowice


Data uchwały:
2012-07-20

Numer uchwały:
196/XX/12

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia