BNK.6845.26.2012

                                                                                                            Ślesin, dn. 27.07.2012 r.

 

 

               „BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚLESIN

 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wywieszony został na okres  
21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, wykaz n/w nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

-  część działki położonej w obrębie m. Ślesin nr 1188/1 z przeznaczeniem na prowadzenie

   działalności gospodarczej,

-  część działki położonej w obrębie m. Ślesin nr 1169 z przeznaczeniem na prowadzenie

   działalności gospodarczej,

-  działki położone w obrębie Kijowiec nr 113/1, 114/2 i 117/1 z przeznaczeniem na cele

    rolne,

-  część działek położonych w obrębie Licheń Stary o nr 93/7, 93/17 i 93/28 oraz działki
    o nr 93/10 i 93/11 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości zawiera wykaz wywieszony na tablicy
informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15, zamieszczony
na stronie internetowej www.slesin.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 7
Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie lub pod nr telefonu 0632704011  w. 31.”

                                     

                                                                                                      

                                                                                            z up. Burmistrza Miasta i Gminy

      /-/ Sławomir Królak