Ślesin, dn. 24.09.2012 r.

BNK.6845.34.2012

 

 

 

 

„BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚLESIN"

informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wywieszony został
na okres 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, wykaz n/w nieruchomości przeznaczon
ych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
- działki położone w Licheniu Starym oznaczone nr 93/19 i 94/1.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości zawiera wykaz wywieszony na tablicy informacyjnej
Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15. Dodatkowe informacje można uzyskać w pok.
7 Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie lub pod nr telefonu 0632704011 wew. 31.”

                

                                                         

                                                                                            z up. Burmistrza Miasta i Gminy

      /-/ Sławomir Królak