W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Smolniki

Data uchwały:
2012-09-28

Numer uchwały:
237/XXIV/12

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.