W sprawie:
utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta i Gminy Ślesin w związku z zarządzonym na dzień 18 listopada 2012 r. referendum gminnym sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin przed upływem kadencji


Data uchwały:
2012-10-15

Numer uchwały:
241/XXV/12

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Gminy Ślesin