W sprawie:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ślesin na rok 2013

Data uchwały:
2012-11-27

Numer uchwały:
258/XXVII/12

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia