Ślesin, dn. 08.03.2013 r.

BNK.6845.2.2013

 

 

                                                            

 

„BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚLESIN

 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wywieszony został na okres               21 dni, tj. od 12.03.2013 r. do 02.04.2013 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości zawiera wykaz wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15. Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 7 Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie lub pod nr telefonu 632704011  w. 31.”

 

                                              

                                                                                        Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

      /-/ Mariusz Zaborowski