Ślesin, dn. 29.03.2013 r.

BNK.6840.8.2012

 

 

                                                            

Informacja

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

w trybie bezprzetargowym

 

 

           

„BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚLESIN

 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wywieszony został na okres               21 dni, tj. od 02.04.2013 r. do 23.04.2013 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (Ślesin dz. 1207/78).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34
ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości zawiera wykaz wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15. Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 7 Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie lub pod nr telefonu 632704011  w. 31.”

                                              

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
 /-/ Mariusz Zaborowski