Ślesin, dn. 18.04.2013 r.

BNK.6840.5.2013

 

 

 

Informacja

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w trybie przetargowym

 

 

„BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚLESIN

informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wywieszony został na okres               21 dni licząc od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od 23.04.2013 r. do 14.05.2013 r.  wykaz n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Ślesin przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym:

- Ślesin działka nr 1300,

- Smólniki działka nr 143,

- Szyszyńskie Holendry działki nr 73/4 i 77/7,

- Sławęcinek działki nr 107/11, 118/9, 119/6, 122/1, 125/1 i 125/3.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości zawiera wykaz wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15, zamieszczony                        na stronie internetowej www.slesin.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 7 Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie lub pod nr telefonu 0632704011  w. 31.”

 

                                                                                             

                                                                                          z up. Burmistrza Miasta i Gminy

      /-/ Sławomir Królak