URZĄD MIASTA I GMINY W ŚLESINIE

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin  tel. 63/2704011, fax 63/2704198

e-mail: umslesin@pro.onet.pl  www.slesin.pl

 

 

 


Ślesin, dn. 09.09.2013 r.

BNK.6840.8.2013

 

                                                            

Informacja

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

w trybie przetargowym

 

 

 

„BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚLESIN

informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wywieszony został na okres               21 dni licząc od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od 10.09.2013 r. do 01.10.2013 r.  wykaz n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ślesin przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym: Różnowa (działka nr 35/6).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości zawiera wykaz wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15. Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 7 Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie lub pod nr telefonu 632704011  w. 31.”

                                              

                                                                                                                

                                                                            z up. Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                                                       /-/ Sławomir Królak