BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚLESIN

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin  tel. 63/2704011, fax 63/2704198

e-mail: umslesin@pro.onet.pl  www.slesin.pl

 

 


Ślesin, dn. 25.10.2013 r.

BNK.6840.9.2013

 

                                      

                                                            

Informacja

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wywieszony został na okres 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od dnia 29.10.2013 r. do dnia 18.11.2013 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ślesin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (Ignacewo dz. 19/1).

Pełną informację dotyczącą nieruchomości zawiera wykaz wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15. Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 7 Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie lub pod nr telefonu 632704011  w. 31.                                       

                                                  

                                                                                 

                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin     

                                                                                              /-/ Mariusz Zaborowski