BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚLESIN

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin  tel. 63/2704011, fax 63/2704198

e-mail: umslesin@pro.onet.pl  www.slesin.pl

 

 

 


Ślesin, dn. 07.11.2013 r.

BNK.6840.8.2013

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

podaje do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu ogłoszonego na dzień
7 listopada 2013 r. na godz. 9.00.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego była działka położona w obrębie Różnowa oznaczona nr ewid. 35/6 o pow. 0,5529 ha – KW KN1N/00067504/4, cena wywoławcza nieruchomości 13.000,00 zł.

Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność obciążenia działki nr 35/6 służebnością drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela działki położonej w obrębie Różnowa nr 35/4, zgodnie z zapisami aktu notarialnego Rep. A Nr 590/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r.

 

                                                                                           Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin     

                                                                                                     /-/ Mariusz Zaborowski