W sprawie:
przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ślesin na rok 2014

Data uchwały:
2014-03-31

Numer uchwały:
432/XLI/14

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego