W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Sławęcinka na obszarze Gminy Ślesin

Data uchwały:
2014-04-30

Numer uchwały:
437/XLII/14

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia