W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Mikorzyn - część północna

Data uchwały:
2014-06-13

Numer uchwały:
447/XLIII/14

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego