Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Ślesinie

 

1. Małgorzata Ficner                               - Przewodniczący

2. Czesław Walenty Byra                        - Zastępca Przewodniczącego

3. Aleksandra Maria Deręgowska - Członek

4. Longina Maria Maret                          - Członek

5. Anna Maria Smolarek                         - Członek

6. Ewa Nawrotek                                     - Członek

7. Sylwia Szymczak                                 - Członek