Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin informuje, iż na terenie Gminy Ślesin istnieją dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
 
1. Oczyszczalnia Ścieków – Lubomyśle
62-561 Ślesin
 
2. Oczyszczalnia Ścieków - Licheń Stary
ul. Kłosowskiego 36 A, 62-563 Licheń Stary

Właściciele nieruchomości zamieszkałych w tym również tzw. domków letniskowych zobowiązani są do wydzielania ze strumienia odpadów i pozbywania się poprzez dostarczenie ich do punktów PSZOK, następujących frakcji:
 
1) przeterminowanych leków,
2) chemikaliów,
3) zużytych baterii i akumulatorów,
4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
6) odpadów zielonych,
7) zużytych opon,
8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 
 
 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miesiącu styczniu 2015 roku prowadzić będą zbiórkę odpadów w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 700 – 1500, w piątki od 1000 – 1800.