W sprawie:
uchwały budżetowej na 2015 rok

Data uchwały:
2015-01-29

Numer uchwały:
18/IV/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskie