W sprawie:
uchylenia uchwały nr 480/XLVIII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy Ślesin

Data uchwały:
2015-01-29

Numer uchwały:
25/IV/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego