W sprawie:
określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Ślesin jest organem prowadzącym


Data uchwały:
2015-02-24

Numer uchwały:
35/V/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego