Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Slesin

Kolorowy pasek

- Zarządzenie nr.34/2004 - w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 34/2004

                       BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

                           Z DNIA 08 LISTOPADA 2004 ROKU

                    

 

w sprawie:           utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania

 

 

             Na podstawie art. 12 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 18 marca 2002r. o stanie klęski żywiołowej/Dz. U. Nr 62 poz.558 ze zmianami/, § 3 Rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania /Dz. U. Nr 215, poz. 1818 z 2002r/

 

 zarządzam:

 

 

§ 1

 

Tworzy się Gminny Zespół Reagowania, zwany dalej „Zespołem”.

 

§ 2

 

1.Na Szefa Zespołu,  wyznaczam Zastępcę Burmistrza – Pana Władysława Kocaja.

2.Na Zastępcę Szefa Zespołu wyznaczam: Komendanta Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Ślesinie – Pana Waldemara Kurzawę.

  

§ 3

 

Zadania Zespołu, Szefa Zespołu, jego zastępcę oraz grup roboczych zostaną określone w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu.

 

                                                          § 4

 

1.Grupą roboczą o charakterze stalym twory się spośród osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych i jednostkach pomocniczych.

2. Grupa o charakterze stałym dzieli się na:

a) grupę planowania cywilnego,

b)grupę monitorowania, prognoz i analiz.3. Członkowie grupy roboczej o charakterze stałym wymienieni w pkt. 2 pracują zgodnie z rozkładem czasu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, natomiast wymienieni w pkt. 2 b zgodnie z czasem pracy określonym przez szefów służb.

 

                                                          § 5

 

1.Grupę robocza o charakterze czasowym tworzy  się spośród osób zatrudnionych Urzędzie Miasta i Gminy, Komisariacie Policji, jednostkach OS oraz gminnych jednostkach organizacyjnych i pomocniczych.

2.grupa o charakterze czasowym dzieli się na:

a) grupę operacji i organizacji działań,

b) grupę zabezpieczenia logistycznego,

c) grupę zabezpieczenia opieki zdrowotnej i pomocy socjalno – bytowe.

3. Miejscem pracy grupy roboczej o charakterze czasowym w czasie obowiązywania stany klęski żywiołowej jest Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie.

 

                                                         § 6

 

Skład osobowy grup, o których mowa w  § 4 i § 5, określa Regulamin Organizacyjny Zespołu .

 

                                                         § 7

 

Szef Zespołu, uwzględniając charakter, zasięg i skutki zagrożenia może uzupełnić skład Zespołu poprzez zaproszenie do udziału w pracach specjalistów,  ekspertów, osoby zaufania społecznego , przedstawicieli instytucji, organizacji.

 

                                                         § 8

 

W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej lub w czasie wystąpienia zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej Zespół pracuje w trybie ciągłym z zapewnieniem zmianowej pracy osób wchodzących w jego skład.

 

                                                         § 9

 

1.     Grupa robocza o charakterze stałym o którym mowa w § 4 tworzy Gminne Centrum Reagowania.

2.     Gminne Centrum Reagowania zlokalizowane jest w obiekcie Urzędu Miasta i Gminy i składa się z pracowników stanowiących grupę planowania cywilnego oraz służb dyżurnych stanowiących grupę monitorowania prognoz i analiz.

 

                                                      

                                                       § 10

 

1.     Posiedzenia Zespołu zwołuje Szef Zespołu, w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.

2.     w przypadku wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożenia oraz koordynacji działań ratowniczych, Szef Zespołu może w trybie natychmiastowym zarządzić jego posiedzenia w pełnym składzie lub obejmującym tylko wybrane grupy.

3.     Szefa Zespołu, w zależności od potrzeb może zwołać posiedzenie grupy roboczych w sytuacjach nie wymagających w ust.. 1 i 2 po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Miasta i Gminy.

 

                                                         § 11

 

1.     Zespół pracuję w czterech fazach:

 

a) zapobiegania

 

  b) przygotowywania

 

 c) reagowania

 

 d) odbudowy

 

2.     Zakres działań podejmowanych przez Zespół w poszczególnych fazach określa Regulamin Organizacyjny Zespołu.

3.     Działania określone w ust. 1 punkt a) i b) realizowane są przez Zespół w pełnym składzie.

 

                                                        § 12

 

Bieżącą obsługę kancelaryjno – biurową Zespołu zapewnia Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie.

 

                                                        § 13

 

W warunkach wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej Burmistrza Miasta i Gminy oddeleguje na wniosek Szefa Zespołu pracownika do zabezpieczenia prac Zespołu w zakresie i terminie wskazanym we wniosku.

 

                                                 

 

                                                        § 14

 

W warunkach wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej Burmistrza Miasta i Gminy oddeleguje na wniosek Szefa Zespołu wydziela na potrzeby Zespołu pomieszczenia służbowe wraz z wyposażeniem techniczno – biurowym.

 

                                                         § 15

 

Na wypadek niemożności pracy w Zespole w obiekcie Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie funkcje obiektu zastępczego przejmuje w zależności od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy, Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie.

 

                                                         § 16

 

Szef Zespołu w terminie do 31 marca każdego oku przygotowuje informacje dotyczące aktualnego wyposażenia Zespołu oraz określi plan potrzeb z uwzględnieniem odpowiedzialnych wniosków w tym zakresie przedstawionych przez Komendanta Miejsko-Gminnego Związku OSP RP i Komendanta Komisariatu Policji.

 

                                                         § 17

 

1.       Kierownictwo Zespołu oraz jego członkowie nie pobierają z tytułu uczestniczenia w pracach Zespołu.

2.       Finansowanie Zespołu planuje się w ramach budżetu Gminy Ślesin.

 

 

                                                          § 18

 

                                                

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                              /-/ Jan Niedźwiedziński

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Zaborowski
Data wprowadzenia:2005-05-12 10:03:24
Opublikował:Mariusz Zaborowski
Data publikacji:2005-05-12 14:55:05
Ostatnia zmiana:2005-05-16 12:05:59
Ilość wyświetleń:1645
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, Tel.: 63 2704011, Fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij