W sprawie:
przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ślesin na rok 2015

Data uchwały:
2015-03-30

Numer uchwały:
38/VI/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego