W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Wygoda na obszarze Gminy Ślesin

Data uchwały:
2015-03-30

Numer uchwały:
44/VI/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia